Јавна набавка 1/2015

Јавна набавка радова – ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ ШКОЛЕ У ТРЕШЊЕВИЦИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ФИСКУЛТУРНА САЛА