Запослени

 

НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

 

Р.б. Презиме и име Радно место
1. Јовичић Радиша Директор школе
2. Симић Далиборка Педагог
3. Стевић Јелена Библиотекар
4. Лазаревић Марија Наст. српског језика и ГВ
5. Петровић Сандра Наст. српског језика
6. Николић Марија Наст. српског језика
7. Вучуровић Васић Милица Наст. енглеског језика
  8. Младеновић Енеса Наст. француског језика
9. Стојаковић Јелена Наст. енглеског језика
10. Радуновић Марија Наст. енглеског језика (1.-4.)
11. Петровић Ана Наст. енглеског језика (1.-4.)
12. Добрић Гордана Наст. математике
13. Дуцић Маја Наст. математике
14. Стојановић Гордана Наст. математике
15. Шикања Дуња Наст. историје
16. Крстић Марко Наст. историје
17. Милетић Данијел Наст. географије
18. Ђокић Ивана Наст. биологије
19. Вучковић Владан Наст. физике
20. Милојковић Зорица Наст. хемије
21. Васковић Драган Наст. техничког и инф. обр.
22. Милојевић Марко Наст. физичког в. и изб. спорта
23. Димитријевић Игор Наст. физичког в. и изб. спорта
24. Антонијевић Душан Наст. изб. спорта
25. Спасић Анђела Наст. музичке култ.
26. Живић Виола Наст. ликовне културе
27. Милојевић Хајналка Наст. информатике
28. Миленковић Зоран Наст. верске наставе
29. Глишић Зорица Наст. разредне наставе
30. Илић Биљана Наст. разредне наставе
31. Николић Драгана Наст. разредне наставе
32. Тодоровић Слободан Наст. разредне наставе
33. Јовановић Жаклина Наст. разредне наставе
34. Тимић Рајић Марија Наст. разредне наставе
35. Гилић Слађана Наст. разредне наставе
36. Глигоријевић Гордана Наст. разредне наставе
37. Јовановић Весна Наст. разредне наставе
38. Цинцовић Татјана Наст. разредне наставе
39. Матић Слободанка Наст. разредне наставе
40. Милетић Славица Наст. разредне наставе
41. Аврамовић Снежана Наст. разредне наставе
42. Васић Наташа Наст. француског језика

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

 

Р.б. Презиме и име Радно место
43. Симић Данијела Секретар школе
44. Јовичић Ружица Адм.-финансијски радник
45. Томашевић Иван Руководилац рачуноводства

 

 

ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

 

Р.б. Презиме и име Радно место
46. Димитријевић Емилка Помоћни радник
47. Маринковић Дарко Домар
48. Милисављевић Бобан Домар
49. Ранђеловић Милош Домар
50. Рашић Драгица Помоћни радник
51. Богдановић Светлана Помоћни радник
52. Милисављевић Соња Помоћни радник
53. Велисављевић Мирољуб Помоћни радник
54. Урошевић Милица Помоћни радник
55. Никодијевић Зорица Помоћни радник
56. Петровић Маја Помоћни радник
57. Илић Зорица Помоћни радник
58. Стојановић Славољуб Помоћни радник