О школи

Основна школа «Вук Караџић» налази се у селу Поточцу у Општини Параћин. Од општинског центра удаљена је 11 км југозападно. Село је смештено испод планине Јухор, а поред села протиче Велика Морава. Кроз Поточац пролази регионални пут Јагодина- Варварин- Крушевац. Село има око 1500 становника и 400 домова.

Школство у Поточцу датира од 1872. год. До 1951. год. школа је радила као четвороразредна, а од 1. 9. 1951. год. постаје осморазредна. Од тада више разреде основне школе похађају и ученици из Својнова и Рашевице. 1957. год. школа добија име «Вук Караџић» а кумови су радници Фабрике текстилних машина «Пролетер» из Параћина. 1969. год. овој основној школи се припаја осморазредна школа «Херој Миша» из Трешњевице. Данас Основна школа «Вук Караџић» у Поточцу образује и васпитава ученике свих «прекоморавских» села Општине Параћин: Сињи Вир, Трешњевица, Рашевица, Поточац и Својново.

Биста     Улаз

Основну школу «Вук Караџић» су дуго мучиле просторне могућности. Занимљив је податак да је један од чланова породице Петровић из Поточца, који је био члан Владе у предратној Краљевини Југославији, дао на поклон селу земљиште на којем се данас налази школа. Радови на изградњи нове школске зграде окончани су децембра 1981. год. Од тада школа почиње нагло да остварује све боље резултате у раду. То је запазио и Институт за педагошка истраживања из Београда, па је школу укључио у два експеримента. Од 1982.-1986. год. рађен је пројекат «Трансформација школске библиотеке у медијатеку», а 1989. год. пројекат «Codiesee» са темом – самообразовање ученика, под покровитељством УНЕСКО-а.

Прва зграда

Прва школска зграда коју планирамо да преуредимо у Вуков музеј

Данас школу похађа 318 ученика размештених у 24 одељења. Сем матичне школе у Поточцу, постоје две четвороразредне школе у Својнову и Рашевици и осморазредна у Трешњевици.

Својново   Рашевица   tresnjevica 2

Богата школска медијатека има у свом фонду 12000 јединица књижне грађе и преко 3500 јединица осталог дидактичког материјала. Настава је углавном кабинетска и ради се само у преподневној смени.

Медијатека 1  Медијатека 2

Априла 2012. године свечано је отворена нова фискултурна сала у матичној школи.

 fisk sala

Школа је препознатљива по галерији слика у Поточцу и Трешњевици  и по авиону који краси школско двориште. Наиме, школа је добила на поклон млазни авион Г-2 „Галеб“ од Ратног ваздухопловства.

Ш Т Авион

Образовно-васпитни процес изводи 37 наставника, од тога 13 у разредној и 24 у предметној настави. Школа има 3 стручна сарадника: педагога, медијатекара и психолога. У школи раде такође секретар, руководилац рачуноводства, административно-финансијски радник, домар, 2 ложача, сервирка у школској кухињи и 6 радника на одржавању хигијене. Директор школе је Радиша Јовичић.

 Вук