Запослени

НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Презиме и име Радно место
1 Јовичић Радиша Директор школе
2 Симић Далиборка Педагог
3 Лазаревић Марија Наст. српског језика
4 Петровић Сандра Наст. српског језика
5 Вучуровић Васић Милица Наст. енглеског језика
6 Младеновић Енеса Наст. француског језика
7 Стојаковић Јелена Наст. енглеског језика
8 Радуновић Марија Наст. енглеског језика
9 Добрић Гордана Наст. математике
10 Дуцић Маја Наст. математике
11 Шикања Дуња Наст. историје
12 Милетић Данијел Наст. географије
13 Ђокић Ивана Наст. биологије
14 Стојановић Сања Наст. физике
15 Васковић Драгана Наст. физике
16 Милојковић Зорица Наст. хемије
17 Васковић Драган Наст. техничког и инф. обр.
18 Милојевић Марко Наст. физичког васпитања
19 Димитријевић Игор Наст. физичког васпитања
20 Спасић Анђела Наст. музичке култ.
21 Живић Виола Наст. ликовне културе
22 Милојевић Хајналка Наст. информатике
23 Радисављевић Марко Наст. информатике
24 Несторовић Дарко Наст. верске наставе
25 Глишић Зорица Наст. разредне наставе
26 Илић Биљана Наст. разредне наставе
27 Николић Драгана Наст. разредне наставе
28 Тодоровић Слободан Наст. разредне наставе
29 Јовановић Жаклина Наст. разредне наставе
30 Тимић Рајић Марија Наст. разредне наставе
31 Гилић Слађана Наст. разредне наставе
32 Видосављевић Јелена Наст. разредне наставе
33 Јовановић Весна Наст. разредне наставе
34 Стевић Јелена Наст. разредне наставе
35 Матић Слободанка Наст. разредне наставе
36 Милетић Славица Наст. разредне наставе
37 Аврамовић Снежана Наст. разредне наставе
38 Јовичић Јелена Библиотекар-медијатекар
39 Младеновић Андрија Наст. физичког васп.
 

АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

Презиме и име Радно место
40 Симић Данијела Секретар школе
41 Јовичић Ружица Адм.-финансијски радник
42 Томашевић Иван Руководилац рачуноводства
ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
Презиме и име Радно место
43 Маринковић Дарко Домар
44 Милисављевић Бобан Домар
45 Ранђеловић Милош Помоћни радник
46 Рашић Драгица Помоћни радник
47 Богдановић Светлана Помоћни радник
48 Милисављевић Соња Помоћни радник
49 Урошевић Милица Помоћни радник
50 Никодијевић Зорица Помоћни радник
51 Петровић Маја Помоћни радник
52 Илић Зорица Помоћни радник
53 Стојановић Славољуб Помоћни радник
54 Аранђеловић Небојша Помоћни радник

 

 

Comments are closed.