РЕЗУЛТАТИ АНКЕТИРАЊА УЧЕНИКА О УЧЕЊУ НА ДАЉИНУ

Месец дана након почетка одвијања наставе на даљину, у условима ванредног стања, обављено је анонимно анкетирање ученика помоћу Гугл упитника.

Анкету је попунило 223 ( 88% ) ученика наше школе, а учествовали су ученици свих разреда. 

Анкетирањем смо добили информације о томе како су ученици прихватили нови облик реализације наставе и како се у томе сналазе, што нам може помоћи у даљој организацији наставе на даљину.

Захваљујемо се свим ученицима који су учествовали у анкети.

Резултате можете погледати на линку:

Анкета за ученике

Comments are closed.