Честитамо!!!

Наш ученик Виктор Јовановић (6/1) освојио је 1. место на окружном првенству у пливању, које је одржано у Параћину, 28. октобра 2020

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТИРАЊА УЧЕНИКА О УЧЕЊУ НА ДАЉИНУ

Месец дана након почетка одвијања наставе на даљину, у условима ванредног стања, обављено је анонимно анкетирање ученика помоћу Гугл упитника.

Анкету је попунило 223 ( 88% ) ученика наше школе, а учествовали су ученици свих разреда. 

Анкетирањем смо добили информације о томе како су ученици прихватили нови облик реализације наставе и како се у томе сналазе, што нам може помоћи у даљој организацији наставе на даљину.

Захваљујемо се свим ученицима који су учествовали у анкети.

Резултате можете погледати на линку:

Анкета за ученике

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ЂАКА ПРВАКА за школску 2020/2021. годину

  • Због актуелне ситуације и ванредног стања, упис деце у први разред ове године почеће касније.
  • У први разред школске 2020/2021. године уписују се деца рођена од 1. марта 2013. до 28. фебруара 2014. године.  (Постоји могућност да се у први разред основне школе упишу и деца која ће до 1. септембра
    2020. имати од шест до шест и по година -деца рођена од 1. марта до 31. августа 2014. године, уколико се на тестирању процени спремност за полазак у школу.)
  • Родитељи не треба да прикупљају никакву документацију за упис.
    После обављеног лекарског прегледа у здравственој установи, родитељи ће се обраћати школи (телефоном или путем електронске пријаве), да закажу термин уписа и тестирања детета. Школа ће том приликом прибавити све потребне податке из службених евиденција.
  • Цела процедура уписа биће спроведена након укидања ванредног стања.
  • У првом разреду у нашој школи користи се уџбенички комплет издавачке куће ФРЕСКА и уџбеник за енглески језик издавача Дата Статус. Родитељи који желе, могу да већ да започну отплату уџбеника у књижари Фокус (позвати или послати поруку на тел. 064/ 260 17 44) или да их набаве на неки други начин.